Eric Hirdes – Recent en retrospectief

 7,50

1 op voorraad

Eric Hirdes – Recent en retrospectief
30 pagina’s
Jaar: 1992
Taal: Nederlands, Engels
Afmeting: 21 x 28,50 cm
ISBN: 90-72971-12-4 / 9072971124

Bijzondereden: gelimiteerde oplage van 750 stuks, ongenummerd

Conditie: in zeer nette staat

‘De mens tracht voor zichzelf op de wijze die hem het beste past, een vereenvoudigd en begrijpelijk
wereldbeeld te scheppen.
Dan tracht hij in zekere mate deze kosmos van hem als vervanging te gebruiken voor de bestaande wereld en hier zo van los te komen.
Hij maakt deze kosmos en de opbouw daarvan tot de spil waarom zijn emotionele leven draait, teneinde langs deze weg de vrede en gemoedsrust te vinden die hij niet kan vinden in de enge maalstroom van zijn lichamelijke bestaan’
Deze stelling werd in 1918 geponeerd door de toen 39-jarige natuurkundige, Albert Einstein

Deze geniale wetenschapper had sinds het begin van de twintigste eeuw baanbrekende theorieën naar voren gebracht, die het wereldbeeld van de mens drastisch zouden veranderen
Hij maakte duidelijk dat als je je een voorstelling wilt maken van het Universum, je niet moet denken
aan een aan alle kanten logisch, passend en gesloten geheel zoals bijvoorbeeld een bol of een kubus of iets dat te construeren is in de aardse 3 dimensies van lengte, breedte, hoogte -maar dat je met je denken een stapje verder moet gaan moet afgaan op je intuïtie, dat is je innerlijk gevoel erbij gebruiken.
En dan zal je inzien dat het Universum een levend iets is, een gebeuren.
Het beweegt, het is een proces dat te maken heeft met en voortkomt uit materie, energie, ruimte en tijd.
Het is een doorlopende ontwikkeling van deze elementen en factoren die- afhankelijk van elkaar
en inwerkend op elkaar-een dynamische, telkens veranderende samenhang bewerkstelligen.
Wil je van deze allesomvattende wereld voor jezelf een vereenvoudigd en begrijpelijk beeld scheppen, dan
moet je dus intuitief en procesmatig te werk gaan
De een doet zoiets vanuit zijn wetenschappelijke aanleg, de ander gebruikt er zijn kunstzinnig talent
voor.
De beeldend kunstenaar Eric Hirdes brengt schilderend en tekenend zijn visie op het aardse en universele bestaan tot uiting.
Eric Hirdes hanteert hiervoor alle hem het best van pas komende materialen en technieken door elkaar.
Dat zijn niet alleen de klassieke werkwijzen van penseel en verf op doek en potlood of krijt op papier, maar ook die van verfkwast en -spuit van eigen vinding, van collage en het aanbrengen van andersoortige beeldende materialen, die hij in zijn atelier of de hem omringende werkruimte voor het grijpen heeft of
toevallig als eveneens bruikbaar ontdekt.
Zoals bijy, lijm, zand en het zaagsel en de splinters die er bij het eigenhandig inlijsten van zijn werken op de grond gevallen zijn.
En zo ook latten, stukken hout, hardboard en golfkarton, die daarvan overblijven.
Of zelfs oude, afgekeurde tekeningen en schilderijen worden in stukken gescheurd en fragmentarisch in nieuwe composities verwerkt

Qua techniek is Eric Hirdes een ‘materie-schilder te noemen.
Inhoudelijk is Eric Hirdes een ‘action-painter Hierbij gaat het om de energie, de emotie en de
geestdrift, waarmee hij de materialen vorm en gestalte geeft en de kleuren intensiteit.
Afhankelijk van zijn gemoedsstemming en fysieke energie tijdens het creatieve proces, ontstaat er een heel beweeglijk en expressief of een meer verstild en ingetogen beeld.
Soms is muziek de oorzaak die zijn emoties losmaakt, soms is het juist de stilte in de ruimte van zijn atelier.
Vaak zijn het ook bepaalde aspecten van het materiaal, die hem uitlokken tot nieuw experiment.
Of nieuw ontdekte materialen, van elders in de wereld meegebracht zoals loodgrijs gesteente uit de bergen en verweerd palmblad, dat hij aantrof op een eiland in de Caraïbische zee.
Dit zijn materialen uit de natuur.
In de loop van zijn ontwikkeling is voor Eric Hirdes de natuur de belangrijkste inspiratiebron geworden
Wat hem boeit in de natuur, is niet zozeer de uiterlijke verschijningsvorm ervan, maar de universele
kracht erachter, de energie van waaruit dingen in de natuur ontstaan.
Hiervan vindt hij de neerslag in bijvoorbeeld de afgeplatte steen en het tropisch palmblad – materialen met een typisch, door het proces van de natuur bepaalde structuur en uitdrukking, die karakteristiek is voor groei of universele beweging.
Eenzelfde neerslag neemt hij waar- in het Nederlands klimaat – in figuraties, die bladeren bij het vallen van de boom, op de grond aftekenen.
Er zitten natuurlijke ritmes en patronen in, die de beweging van de wind door de takken, in allerlei
gradaties karakteriseren.
De bladeren zijn gerangschikt volgens een natuurlijke ordening en samenhang, die ontstaat uit het proces dat zich universeel voltrekt.
Van die ordening en samenhang tracht Eric Hirdes met zijn schilderijen en tekeningen een vereenvoudigd en begrijpelijk beeld te scheppen
Intuitief, zijn eigen natuur volgend gaat hij te werk.
Al werkende laat eric Hirdes het beeld ontstaan