Gerard Grassere

 3,50

1 op voorraad

Categorie:

Gerard Grassere
Uitgave van het Centraal Museum te Utrecht
Tentoonstellingscatalogus Gerard Grassere, Centraal Museum Utrecht, 13 augustus t/m 25 september 1986
24 pagina’s
Jaar: 1986
Taal: Nederlands
Afmeting: 21 x 21 cm
ISBN: niet van toepassing

Conditie: redelijk

Verantwoording ‘Gerard Grassere’

Het is een goede gewoonte om op een bepaald tijdstip in het leven de voorbije jaren in ogenschouw te nemen om te zien welke vruchten de activiteiten, die in deze kortere of langere periode werden aangepakt, uiteindelijk hebben afgeworpen.

Voor een beeldend kunstenaar houdt dit in dat hij nagaat hoe hij zich ontwikkeld heeft, m.a.w. welke impulsen, van binnenuit of van buitenaf, zijn werk hebben bepaald.
Voor een museum kan dit de aanleiding zijn tot het organiseren van een overzichtstentoonstelling.

Voor Gérard Grassère, onlangs 70 jaar geworden, was dit een moment om terug te kijken naar de werken, die in een lang leven uit verschillende emoties en ervaringen zijn ontstaan.
Het terugzien van schilderijen waarvan de herinnering in de loop der jaren verflauwd of vervaagd was, gaf hem de herkenning en de aan wat hem, ook langere tijd geleden, herinnering aan wat hem, ook langere tijd geleden heeft beziggehouden, bezield en ontroerd, en aangezet
om een gevariëerd oeuvre op te bouwen.

Voor het Centraal Museum was het de aanleiding om een overzichtstentoonstelling te organiseren, waarin de ontwikkelingsgang van deze productieve kunstenaar, die gedurende enige decennia in Utrecht woont en werkt, etappegewijs is te volgen.

Het is niet de eerste keer – en dan blijven de eenmanstentoonstellingen en groepsexposities, die zijn schilderijen in binnen- en buitenland hebben getoond, nog buiten beschouwing – dat aan het oeuvre van Grassère speciale aandacht wordt besteed: in 1968 publiceerde Willem Enzinck een viertalige monografie, in 1982 gevolgd door een groots opgezette publicatie, geschreven door Frans Duister.

In beide boeken wordt door de auteurs uitvoerig ingegaan op de persoon van Grassère, op de evolutie die hij doormaakte, op zijn inspiratiebronnen, op zijn contacten met anderen.
Verwijzend naar deze publicaties leek het ons, om niet in herhalingen te vervallen, voldoende en tegelijkertijd toch nuttig voor de informatie van de snelle lezer, om een korte toelichting te geven op de perioden, waarin duidelijkheidshalve het oeuvre van Grassère werd
ingedeeld.

Deze indeling is dus niet te beschouwen als een strikte opeenvolging in de tijd of als een echte chronologische volgorde: verscheidene thema’s hebben de kunstenaar op meer dan een ogenblik en zelfs tijdenlang bezig gehouden.

Een tentoonstelling samenstellen is zelden mogelijk zonder de medewerking van bruikleengevers, in dit geval van een aantal particuliere verzamelaars, die onbekend wensen te blijven.
Sommigen van hen hebben zelfs verscheidene werken afgestaan.
Onze grote dank aan hen mag hun wellicht het tijdelijk ontbreken van persoonlijk kunstgenot in hun huis vergoeden.
Bovendien leveren zij, door hun bereidwilligheid, een niet te onderschatten bijdrage aan de betere kennis van de kunstenaar, die zij zozeer bewonderen, en aan de appreciatie van zijn werk’

A Gerard Grassere