Men vindt in den bijbel de naam jehovah of heere 6855 maal

 60,00

1 op voorraad

Categorie:

Men vindt in den bijbel de naam jehovah of heere 6855 maal
Bijbelse gravure
Origineel oudgekleurd
Drukker onbekend, mogelijk regio Rotterdam
Datering: begin 1800
Beeldmaat 18,20 x 21,20 cm
Lijstmaat 33 x 35,50 cm

Conditie: de gravure ‘Men vindt in den bijbel de naam jehovah of heere 6855 maal’ is in nette staat. Voorzien van zuurvrij passepartout en eiken lijst.
Ophangklaar werk

‘Men vindt in den bijbel de naam jehovah of heere 6855 maal’
God heeft aan Israel gefchonken
Vijf Boeken; Mozes vastgeklonken,
‘t Boek Jozuä, der Richtren stand.
‘t Geval van Ruth, in ‘t Heilig Land.
Twee heeft er Samuel befchreven
De Konings Boeken, daar beneven.
Chronica, Esra, hoog geacht:
Nehemia, vol geest en kracht.
‘t Boek Ester, Job en dat der Psalmen,
Geeft ons na droefheid, vreugde galmen.
De Spreuken,Prediker,’t hoog gedigt;
Gaf groot Vorst Salomon, in ‘t licht.
Jezaiās Euängelie Chooren:
Jeremiä deed Gods reede hooren;
Zijn klaag-gezangen zijn vol druk:
Ezechiel, meld van ‘s Volks geluk.
Een Daniel heeft wat groots geschreven.
Hozea, Joel hoog verheven :
Niet minder Amos, Gods Propheet!
Obadja, Jona, Micha, weet
Met Nahum, schrik en troost te melde
Daar Habakuk Gods wraakzwaard stelde.
Zephanja, blaast de boer bazuin:
Haggai, schildert Sions Kruin;
Laat Zacharia, U verblijen;
Roemt Maleáchis Profezijen;
Dien sluiter, van het Oud Verbond:
Wijst ons op Christus tijd en grond.

God heeft in ‘t Nicuw Verbond gegeven
Vier Boeken van Vorst Jezus Leven;
En een van zijn Aposteldom,
Dan voigen Paulus brievendrom,
Aan Romes en Chorinthes Kerken;
Galaten, stigt hij door zijn werken:
Ephezen en Philippis Stand,
Groeit door zijn brieven hand voor hand
Hij schreef ook aan de Collossensen
Een Leerbrief als aan Christen menschen
Der Thessalonicensen Kerk;
Vercierde hij, met Christus merk,
Hij heeft aan Timothe geschreven,
Aan Titus een, vol geest en leven.
Aan Philemon , met kragt van reen,
Groot is zijn brief, aan de Hebreen
Jacobus brief, leert Christi werken
Een Petrus stigt, verstrooide Kerkene
Johannes brieven, hoog geacht;
Met Juda’s brief, zijn vol van kragt.
Het Openbarings boek , beschreven
Door Godlijk licht, in Geest verheven:
Betreft de Kerk, van ‘t Nieuw Verbond
Hier op dit aardsche Wisselrond.
Gelukkig zijn, die dit bewaren:
De geest en Bruid zal ‘t ons verklaren.
Haar naam blijft zalig ongestoord,
Johannes sluit het Bijbelwoord.

@ Men vindt in den bijbel de naam jehovah of heere 6855 maal