Houtsneden van het Duitse expressionisme 1905-1930

 20,00

1 op voorraad

Categorie:

Houtsneden van het Duitse expressionisme
Hans & Marcelle van der Grinten
Van Reeken museum
Houtsneden van het Duitse expressionisme is een paperback met omslag, op de omslag de houtsnede “Am tisch sitzende frau mit katzeund fisch” van Heinrich Campendonk
Jaar: 1988
207 pagina’s
306 afbeeldingen
Afmeting 17 x 24,50 cm
ISBN: geen

Conditie: deze uitgave van ‘Houtsneden van het Duitse expressionisme is in zeer goede staat.

Voorwoord ‘Houtsneden van het Duitse expressionisme’

De betekenis van bepaalde ontwikkelingen in de beeldende kunst komt niet alleen voort uit
de kwaliteit van het werk van die kunstenaars, die ook na vele jaren nog de volle aandacht krijgen.
Ook het werk van degenen die na verloop van tijd in de vergetelheid zijn geraakt, zijn voor een diepergaand begrip van een stijl onontbeerlijk.

Het is steeds de reikwijdte, die het ontstaan van een ontwikkeling zijn juiste perspectief geeft.
Dat geldt ook voor het Duitse expressionisme.
Het grote publiek verbindt daaraan als vanzelfsprekend de grote namen: Barlach, Beckmann, Campendonck, Feininger, Heckel, Kandinsky, Kirchner, Kollwitz, Macke, Marc Mataré, Nolde, Pechstein, Rohlfs en Schmidt-Rottluff.

Dat echter tussen 1905 en 1930 vele andere kunstenaars in Duitsland zich bij het expressionisme hebben aangesloten of het expressionisme hebben gebruikt als een fase in hun eigen ontwikkeling, is minder bekend.
Vooral ook omdat het merendeel van de tentoonstellingen en publikaties voornamelijk aan de hoogtepunten van deze stijl aandacht besteedt.

De in deze tentoonstelling gepresenteerde verzameling houtsneden ontstond in de loop van vier decennia.
De belangstelling van de verzamelaars kwam deels voort uit de persoonlijke kennismaking met nog levende kunstenaars van die generatie, tegelijkertijd hadden zij oog voor de totaliteit, waaruit de expressionistische houtsnede voortkwam.

Dat in deze samenhang veel verborgen bleef of tot nu toe onnaspeurbaar, moet men dan op de koop toenemen.
Toch wordt door de bijna honderd in deze collectie vertegenwoordigde houtsnijders de veelzijdigheid van de individuele bijdragen duidelijker.

Afgezien van enkele geheel of zo goed als anonieme bladen, komen in deze tentoonstelling vele namen voor de eerste keer in de geschetste samenhang naar voren.

In deze catalogus, ‘Houtsneden van het Duitse expressionisme’, zijn alle tentoongestelde werken afgebeeld, terwijl bovendien in het eerste deel van deze catalogus een groot aantal houtsneden gelijkwaardig groot in beeld is gebracht.

Alles bij elkaar genomen kan deze catalogus mogelijk de aandacht voor het fenomeen van de expressionistische houtsnede bevorderen.

Aan het einde van deze publikatie is bovendien nog een lijst toegevoegd met namen van kunstenaars, van wie door de jaren heen expressionistische houtsneden bekend zijn geworden, maar die tot nog toe niet met werk in deze verzameling zijn vertegenwoordigd.

Op deze wijze heeft de tentoonstelling tot doel de vruchtbaarheid en de reikwijdte duidelijk
te maken, die de expressionistische impuls gedurende een kwart eeuw heeft betekend.
Natuurlijk speelden in het expressionisme ook de andere grafische technieken als ets en lithografie, een rol, om nog maar te zwijgeb van de betekenis van het expressionisme voor de tekening, de aquarel, de schilder-en beeldhouwkunst.

Maar in de houtsnede komt de rijkdom van de expressionistische beeldtaal op bijzondere wijze naar voren en worden ook de overeenkomsten in deze beeldtaal het meest duidelijk.

@ Houtsneden van het Duitse expressionisme