Intra Muros

 5,00

1 op voorraad

Categorie:

Intra Muros
Intra Muros – 12 Nederlandse interieurarchitecten van deze eeuw
88 pagina’s
Jaar: 1992
Taal: Nederlands
Afmeting: 17 x 24 cm
ISBN: 90-71035-51-4 / 9071035514
ISBN13: 9789071035517

Conditie: deze uitgave van ‘Intra Muros’ is in nette en goede staat

inleiding ‘Intra Muros’
‘Voor buitenstaanders is een vrouw als interieurarchitekt waarschijnlijk volledig geaksepteerd, want hoe vaak hoor je niet: ‘Wat een énig beroep voor een vrouw’.
In de bouwwereld ligt dat vaak anders.
De relatie tussen inrichten van woonhuizen en de bouw wordt niet altijd direkt gelegd.

Er zijn in verhouding inderdaad vrij veel vrouwelijke interieurarchitekten, maar als je de gelederen van de B.N.I. (Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitekten) langs gaat en uitzoekt wat de vrouwelijke kollega’s doen of hebben gedaan, blijkt dat het merendeel blijft hangen in de partikuliere verbouwinkjes en inrichtingen en dat maar een beperkt aantal verder komt en werkt voor overheid en bedrijfsleven.

In deze passage stelt interieurarchitecte Marion Bergman een drietal belangrijke punten aan de orde.
Allereerst signaleert zij met de frequent gemaakte opmerking wat een énig beroep voor een vrouw het voortbestaan van een traditioneel beeld van de vrouw in relatie tot
het binnenhuis.

Voorts wordt het probleem van de verhouding interieurarchitectuur-architectuur aangestipt.
En tenslotte laat zij zich kritisch uit over het feit dat vrouwen blijven steken in de kleine opdrachten.

Intra Muros – ‘vrouwen en interieurarchitectuur’
Het voortbestaan van het traditionele beeld van de vrouw in relatie tot het binnenhuis houdt direct verband met de heersende opvattingen over de huisvrouw en moeder
Vanuit die optiek zouden vrouwen meer betrokken zijn bij de inrichting en het gebruik van de woning dan mannen.
Het vak van interieurarchitecte lijkt daar goed bijaan te sluiten.

Toch is het zo dat vrouwen nog steeds een minderheid vormen in dit beroep, ook al groeit hun aantal de laatste jaren gestaag.
Slechts enkele interieurarchitectes die in deze publikatie aan de orde komen laten zich uit over hun positie als vrouw binnen hun beroep.

Uitermate positief over de combinatie van architect en huisvrouw is (interieur)architecte Margaret Staal- Kropholler.
Haar streven naar een doelmatige woningplattegrond en-inrichting loopt als een rode draad door haar oeuvre.
Ook heeft zij, evenals Ida Falkenberg Liefrinck, veel aandacht geschonken aan het wonen van alleenstaande vrouwen

Een heel ander voorbeeld vormt Truus Schröder-Schräder die in samenwerking met architect Gerrit Rietveld het interieur van het Rietveld Schröder Huis heeft bepaald.
Haar eigenzinnige opvattingen over modern en flexibel wonen dienen ook nu nog velen tot voorbeeld.

Ook in de interieurs van Lida Licht-Lankelma staat de huisvrouw centraal
Zelf combineerde zij het huisvrouw-zijn met haar beroep door de tekentafel gewoon in de huiskamer te plaatsen, waar ook haar kinderen speelden

Intra Muros – ‘Gebiedsafbakening’
Wat houdt interieurarchitectuur eigenlijk in?
Interieurarchitecte Marie-Anne Defesche stelt dat er twee typen interieurarchitecten
bestaan.
Het ene type legt zich toe op het inrichten van woonhuizen, waarbij het uitzoeken van meubels, stoffering en andere materialen centraal staat.

Het andere waartoe zij zichzelf graag rekent, werkt in het verlengde van de architectuur, in de sfeer van het verbouwen, aanbouwen en vormgeven van het totale interieur

Al sinds het begin van de twintigste eeuw, bij het ontstaan van het besef dat het interieur speciale aandacht verdient, wordt in kunstnijverheidskringen nagedacht over de profilering van het vak en de afbakening ervan ten opzichte van de meubelmakerenerzijds en de architect anderzijds

Interieurarchitect Cornelis van de Sluijs markeert het beroep vanuit het meubelvak:
een meubelmaker moet specialist zijn op het gebied van meubels, terwijl een interieur-architect meer moet kunnen, namelijk een geheel interieur vormgeven.
Kennis van meubels, stoffering en dergelijke is daarbij een vereiste.

@ Intra Muros