Japanse prenten

 12,50

1 op voorraad

Categorie:

Japanse prenten
Uit de 18de en 19de eeuw, behorende tot de verzamelingen van de Koninklijke bibliotheek Albert 1 te Brussel
Tentoonstelling georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek Albert 1 Nassaukapel van 20 januari tot 3 maart 1979
120 pagina’s met opvolgend 48 platen/afbeeldingen
Jaar: 1979
Taal: Nederlands
Afmeting: 18,50 x 25,50 cm
ISBN: niet van toepassing

Conditie: omslag verkleurd, in nette staat

Japanse Prenten – VOORBERICHT
Het Prentenkabinet bezit een verzameling van circa 5o0 Japanse prenten die, tot op heden noch tentoongesteld, noch gepubliceerd zijn.
De Bibliotheek verwierf in 1888 enige werken, waarbij een aantal Japanse prenten kwamen, die in het begin van deze eeuw bij de galerie Fiévez gekocht werden.

Het mooiste gedeelte van de verzameling echter werd in 1936 gelegateerd door de Heer Charles de Royer, gewezen gezantschapsraad in het land van de Rijzende Zon in de jaren 1907 en
1908.

In 1962 begon Mej. Rose Houyoux (1895-1970), op dat ogenblik ereconservator bij de Koninklijke Musea van Kunst en Geschiedenis, aan een eerste onderzoek van de verzameling en aan het klasseren van de prenten die tot dan zorgvuldig aan de schadelijke invloed van het licht onttrokken waren gebleven.

In 1977 hervatte en voltooide Mej. Claudine Picron, stagiaire bij het Prentenkabinet, het werk en begon de gedachte aan een tentoonstelling vaste vorm aan te nemen, naarmate het klasseren vorderde.
De tentoonstellingen, artikels en bocken gewijd aan Japan en aan de Japanse kunst zijn gedurende de laatste jaren steeds talrijker geworden.

In de 19de eeuw ondergingen de Europese en vooral de Franse kunstenaars – in verschillende
mate – de invloed van Japan.
Tegenover de westerse schilderkunst boden de Japanse prenten een andere kijk op de wereld.
Het moderne van deze prenten kan van twee kanten beschouwd worden: de prent is een afbeelding in twee dimensies en het gebruik gebruik van de perspectief is ontleend aan Europese werken, die toen
werden ingevoerd in de Japanse eilanden.
De vorm is duidelijk en vast getekend en wordt aangegeven met matte kleuren zonder in elkaar overgaande tonen het gebruik van het uitlopend koloriet bij een kunstenaar uit de 19de eeuw, zoals
Kuniyoshi, wijst op cen nieuwe invloed van het Westen.
Dankzij de afstand in de tijd, kunnen wij thans beter de inwerking van de Europese prentkunst op de Japanse kunstenaars uit de 18de en de i9de ceuw, alsook de invloed van de Japanse kleurenhoutsnede op de westerse kunstenaars beoordelen.

Het enthousiasme dat deze beelden van het vliedende, het efemere genotsleven’ in de vorige
eeuw opwekten, duurt ook heden nog voort en het oog bewondert nog steeds de levendigheid en de frisheid van de kleuren en de sierlijke, soepele lijnen.

Door een gedeelte van de verzameling Japanse prenten tentoon te stellen, heeft het Prentenkabinet aan het1 publick de mogelijkheid willen bieden een verrukkelijke ontdekkingstocht te maken in een SomS vrije en soms emnstige wereld en tevens – een van zijn belangrijkste taken – de schoonheid van de werken die het in zijn verzamelingen bezit te tonen.

De tentoonstelling is ingericht met de hulp van Mej. Nicole Walch en de Heer Albert D’Haeseleer, De vertaling in het Nederlands werd verzorgd door de Heer Antoon van Hoogenbemt
Na het vertrek van de auteur heeft deze laatste rekening gehouden met de nuttige wenken van de Heer Matthi Forrer, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.
Martin Wittek
Hoofdconservator