Katalogus prentbriefkaarten Nederland

 5,00

1 op voorraad

Categorie:

Katalogus prentbriefkaarten Nederland
1979-1980
Historie van de prentbriefkaart
Kaartonderwerpen, verdeeld in rubrieken
Tips voor beginnende verzamelaars
85 pagina’s
Jaar: 1979
Taal: Nederlands
Afmeting: 14,50 x 21 cm
ISBN: niet van toepassing

Conditie: deze uitgave van “Katalogus prentbriefkaarten Nederland” in zeer nette staat

Katalogus prentbriefkaarten Nederland-woord vooraf
Welkom, lezers en lezeressen van deze prentbriefkaartenkatalogus.
Het heeft lange tijd geduurd, voordat in ons land een overzicht van de ‘wereld’ der prentbriefkaarten het levenslicht zag.

De bedoeling van dit boekje is om u, wellicht beginnend verzamelaar(ster), te vertellen, wat er tot nu toe aan prentbriefkaarten verschenen is.
En dat is echt niet weinig!

Soms verschenen hele series, zoals die van de hoogtepunten in de geschiedenis van het Koninklijk Huis (1898, 1901, 1909), van de afbraak en de doorbraak bij de bouw van de Beurs in Amsterdam (1903), van de tournee van Johann Strauss met zijn orkest door ons land (1901), van de brand in de
zeepfabriek ‘De Adelaar in Wormerveer (1905) etc.
Zelfs een misdrijf als de drievoudige moord in een boerderij in Koekange werd het onderwerp voor een prentbriefkaart.

De prentbriefkaarten vervulden in vroeger tijden de rol van de hedendaagse
publiciteitsmedia.
En wat was het in grootmoeders tijd ook niet interessant om je familie vrienden en kennissen te laten zien, waar je met vakantie geweest was.
Tot ongeveer 1920 bezat menig gezin dan ook een album, waarin alle prentbriefkaarten bewaard werden.

Nadien kwam de fotografie steeds meer in de mode, zodat het fotoalbum de plaats innam van het kaartenalbum.
Dit verhuisde naar de zolder, waar het tientallen jaren bleef liggen, totdat men weer oog en gevoel kreeg voor de kultuur-historische waarde die een oude prentbriefkaart heeft

In deze katalogus treft u rubrieken aan, die u vertellen, hoe de eerste kaart is
uitgevonden, welke kaarten u zoal kunt verzamelen, wat ze ongeveer waard zijn en op welke wijze u bij het verzamelen van prentbriefkaarten te werk kunt gaan.

Ook maakt u kennis met interessante uiteenzettingen over druktechnieken,
uitgevers en kaarttypen, zoals de ‘maximumkaart’.
Tevens wordt u uitgelegd hoe de benaming ‘cartophilist’ ontstaan is.

De katalogus is samengesteld door verschillende verzamelaars. ieder van hen heeft vanuit zijn eigen kennis en interesse eraan meegewerkt.
Wij hopen, dat deze katalogus een aanwinst is voor iedereen die van het verzamelen van prentbriefkaarten een dierbare liefhebberij heeft gemaakt
Of…wil maken!
Groningen, najaar 1979
Katalogus prentbriefkaarten Nederland”