Stedelijk Museum Amsterdam

 7,50

1 op voorraad

Categorie:

Stedelijk Museum Amsterdam
Keuzes uit de verzameling van het Stedelijk Museum Amsterdam
Selection from the Stedelijk Museum collections
Choix des collections du Stedelijk Museum
Auswahl aus der sammlungen des Stedelijk Museums
Ongenummerde pagina’s
Jaar: 12-09-1970
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits
Afmeting: 10 x 27,50 cm
ISBN: niet van toepassing

Conditie: het boek “Stedelijk Museum Amsterdam” verkeert in gebruikte staat, randen van de rug alsmede achterzijde kaft sleets

Voorwoord uit Stedelijk Museum Amsterdam:
“Deze catalogus loopt vooruit op een uitvoeriger publicatie waarin ook de gebruikelijke wetenschappelijke gegevens gepubliceerd zullen worden.
Hij dient dus als een gids beschouwd te worden, die tot algemene oriëntatie van de zomertentoonstelling van de museumcollectie kan dienen.
De gids bevat slechts het deel van de collectie dat gedurende de zomermaanden geëxposeerd wordt.
Vele, in sommige gevallen ook belangrijke, werken kunnen wegens ruimtegebrek niet getoond worden. Er is dus een stringente keuze uit de collectie gedaan. Deze keuze kan uitsluitend tijdens de
zomermaanden getoond worden, omdat tijdens het de tentoonstellingsseizoen (medio september tot medio juni) wisselende tentoonstellingen beslag leggen op grote delen van de beschikbare museumruimte.

De zomertentoonstelling van de collectie omvat werken behorende
tot het terrein van de afdelingen schilder- en beeldhouwkunst, prentenkabinet en toegepaste kunst.
De collectie wordt niet gepresenteerd als een kunsthistorisch overzicht.
Wij trachten de samenhang van de werken die in één de zaal verenigd zijn te accentueren en er een zo homogeen mogelijk er karakter aan te verlenen.
Zo kan de bezoeker zich bewust worden van de verwantschap tussen kunstenaars van eenzelfde tendentie.
In de opeenvolging der der zalen is daarentegen gestreefd naar duidelijke contrasten, opdat de bezoeker eer indruk krijgt van het pluriforme beeld dat de 20ste eeuwse kunst oplevert.

In de zomertentoonstelling, en dus ook in deze gids, vallen enige sterk geaccentueerde onderdelen van de collectie op: de werken van Van Gogh (bruikleen van de Stichting Vincent van Gogh).
voorts die van Breitner, Chagall, Malewitch, de Cobra-beweging de (vooral Appel en Corneille), Dubuffet, de Amerikaanse kunst na 1960 (Pop Art, Hard Edge) en het Franse nouveau réalisme.
Zij vormen de spécialités de la maison die de collectie reliëf geven.

De collectie van de beeldhouwkunst vormt geen zelfstandig geheel maar houdt verband met de collectie van de schilderkunst.
In de collectie van het prentenkabinet zijn vooral de prenten en tekeningen van Werkman een uniek geheel, naast de eerder genoemde kunstenaars en stromingen.

In de afdeling toegepaste kunst vormen vooral meubelen van architect Gerrit Rietveld en enkele recente aankopen van tapisserieën een accent.
Verder een keuze uit de collectie ceramiek (voornamelijk Nederlands) en voorbeelden van industriële vormgeving, affiches en bibliofiele uitgaven.
Voor alle afdelingen geldt een uitvoerige representatie van de Nederlandse kunst.
In het beleid ten aanzien van de collectie wordt veel aandacht.
Stedelijk Museum Amsterdam”

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.