Verbonden met het Noorden

 3,00

1 op voorraad

Categorie:

Verbonden met het Noorden
16 Noordnederlandse keramisten stellen tentoon
12 juli t/m 7 augustus 1997 Museum Willem van Haren te Heerenveen
38 pagina’s
Jaar: 1997
Taal: Nederlands
Afmeting: 20,50 x 20,50 cm
ISBN: niet van toepassing

Conditie: zeer goed

Verbonden met het Noorden – Voorwoord

De tentoonstelling ‘Verbonden met het Noorden’ is het tweede succesvolle samenwerkingsprojekt van de Stichting Keramisten Noord-Nederland en het Museum Willem van Haren

Met de tentoonstelling gaat een reeds lang gekoesterde wens in vervulling.
Al geruime tijd leefde binnen de stichting het idee een tentoonstelling te organiseren met een inhoudelijk verbindend element in het geëxposeerde werk.

Een klein groepje, bestaande uit Martha Veldthuis, Jan Paasman en Albert Petstra, belastte zich zo’n anderhalf jaar geleden met de verdere uitwerking van deze gedachte.
De werkgroep koos uiteindelijk voor het thema ‘Verbonden met het Noorden’, een keuze, die gezien de doelstelling van de stichting, de bevordering van de bekendheid van de Noord-Nederlandse keramiek en keramisten, een zeer toepasselijke is.

Bij een peiling onder de bij de stichting aangesloten keramisten, bleek dit thema bij velen aan te slaan.
Ook het Museum Willem van Haren deelde het enthousiasme voor de thematentoonstelling.

Het uiteindelijk resultaat nu is deze expositie, waaraan 16 gerenommeerde keramisten uit Noord-Nederland hun medewerking hebben verleend
De keramische vormgeving of pottenbakkerskunst was in oude tijden steeds ten nauwste verbonden met de cultuur van de diverse volkeren en landstreken.

Sinds de grote ontdekkingsreizen, maar vooral sinds de ontwikkeling van de moderne communicatiemiddelen is de onderlinge beïnvloeding van de verschillende culturen zo groot geworden, dat we hard op weg lijken te zijn naar een mondiale cultuur.

Een cultuur, die zeker niet uniform zal zijn, eerder veel pluriformer dan de culturen in het verleden, maar waarbinnen bepaalde volkeren of landstreken nog slechts in beperkte mate herkenbaar zijn

In de expositie Verbonden met het Noorden’ wordt een poging gedaan keramiek en landstreek weer met elkaar te verbinden.
Of de 16 exposanten daarin geslaagd zijn laten we gaarne aan uw oordeel over.

Wellicht zal men in de toekomst stukken uit deze tentoonstelling in musea kunnen aantreffen met het bordje ‘Typisch voorbeeld van de keramische cultuur in Noord-Nederland aan het einde van de 20-ste eeuw’

Het gedicht ‘Mettertijd’ van Baukje Wytsma is opgenomen in de catalogus en de tentoonstelling, omdat het op voortreffelijke wijze in woorden de gevoelens weergeeft, die de keramisten in klei hebben willen uitdrukken

De St. Keramisten Noord-Nederland en het Museum Willem van Haren zijn veel dank verschuldigd aan de provinciale besturen van Friesland, Groningen en Drenthe, en aan de Stichting De Boer Supermarkten en de Stichting VAM Fonds voor de substantiële financiële bijdragen, die zij aan de totstandkoming van deze tentoonstelling hebben geleverd.

Zonder hun bijdragen was de expositie, en met name de uitgave van deze catalogus, niet mogelijk geweest.

Loki van der Gaag, voorzitter St. Keramisten Noord-Nederland
Ad Geerdink, directeur Museum Willem van Haren