Verklarend kunstwoordenboek

 5,00

1 op voorraad

Categorie:

Verklarend kunstwoordenboek
Heinrich Lutzeler / Gaade Amerongen
202 pagina’s
Met 1240 illustraties van Theo Siering
Taal: Nederlands
Jaar: 1982
Afmeting: 16 x 24,50 cm
ISBN: 90-6017-143-8 / 9060171439

Conditie: in nette staat, naam op voorblad

Blurb
Het verklarend Kunstwoordenboek bevat ruim 3000 trefwoorden waaronder begrippen worden verduidelijkt uit de beeldende kunsten, de architectuur, de ornamentiek en de
toegepaste kunsten vanaf de vroegste tijd tot heden

Ruim de helft van de behandelde begrippen zijn bovendien voorzien van uitstekende tekeningen, Voor eenieder die zich op enigerlei wijze bezighoudt met of interesseert voor kunst, is
dit een onmisbaar naslagwerk

Voorwoord
Het Verklarend kunstwoordenboek dat voor het eerst in 1950 verscheen, verschijnt nu in een Nederlandse bewerking met talrijke nieuwe kunststromingen van na 1960 en specifieke kunstuitingen van landen buiten Europa.

Het Verklarend Kunstwoordenboek stelt zich tot doel vaktermen op het gebied van de bouwkunst, de beeldende kunsten, ornamentkunst en toegepaste kunst te verklaren
Daarom mag men geen informatie over toonaangevende kunstenaars of historisch belangrijke monumenten verwachten.
Evenmin is het zijn taak de historische ontwikkeling van cen bepaald thema, cen kunststroming of een bepaalde stijl te schetsen

In dit Verklarend Kunstwoordenboek worden basisvormen, hoofdmotieven en technische ontwikkelingen van de kunst behandeld.
De hierbuiten vallende trefwoorden – zoals bijv. Egyptische of vroeg-christelijke kunst – zijn met opzet kort gehouden en bevatten na een korte uiteenzetting een lijst van de voor het betreffende gebied in dit woordenboek voorkomende karakteristieke begrippen.

In dit woordenboek zijn alleen die zaken opgenomen die een verdere verklaring eisen
Zo zal men bijv. tevergeefs zoeken naar het trefwoord ‘Geboorte van Christus’, ‘apotheek’ of ‘torenspits’.
Afgezien van hun artistieke ontwikkeling zijn ze duidelijk
genoeg.

Maar wat kan men nu als algemeen gebruikelijk beschouwen en wat niet?
Dit is per streek, tijdperk en ontwikkelingsstadium verschillend, Zo maakte de schrijver het bijv. onlangs mee dat studenten in de kunstgeschiedenis, vervreemd van de christelijke traditie, nauwelijks het verhaal van de Verloren Zoon wisten weer te geven.
Men kan dus moeilijk een grens trekken tussen begrippen die een verklaring vereisen en de algemeen gangbare.

Ook met het oog op de beeldthema’s was een selectie uit de hoeveelheid materiaal noodzakelijk.
Als men ook uitvoerig aandacht aan de iconografie zou hebben besteedt, was dit handbock tot cen meerdelig werk uitgegroeid.

Ook hier geldt dat men erover kan twisten of de keuze doelmatig is geweest
Ondanks dit alles besteedt het Verklarend kunsrwvoordenboek uitvoerige aandacht aan zowel de kunst van hoge culturen als de kunst van prehistorie en van natuurvolkeren.

Naast de Europese kunst wordt ook aandacht besteed aan landen buiten Europa; de kunst uit het verleden en die van de 19e en 20e eeuw zijn in gelijke mate vertegenwoordigd.

Met opzet is afgezien van cen uitgebreide bibliografie. Literatuuropgaven verouderen snel, bovendien ligt het accent op de verduidelijking van de eigen kunstterminologie en het kunsthistorisch onderzoek, niet op cen handleiding voor verdergaand onderzoek

Daarom krijgt de verklarende afbeelding ten opzichte van de tekst de voorkeur omdat technische en vormgevende details over het algemeen beter met cen afbeelding dan met een tekst zijn te verduidelijken.
Om deze reden is ook het aantal afbeeldingen zeer uitgebreid.
Natuurlijk zijn aan dergelijke grafische ‘mededelingen bepaalde eisen gesteld.
Zij moeten niet esthetisch, maar aanschouwelijk werken

Hun effect is klein ten opzichte van beeldhouwwerken en bij schilderachtig sterk gedifferenticerde werken.
Toch komen dergelijke trefwoorden over het algemeen betrekkelijk weinig voor.

Het Verklarend kunstwoordenboek wil voor hen die op reis, op school, aan de universiteit of bij het lezen van kunsthistorische werken wensen te worden ingelicht
over een bepaalde vakterm, een betrouwbare leidraad zijn.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.