Walter van Oel (gesigneerd)

 25,00

1 op voorraad

Walter van Oel
113 pagina’s
Jaar: 1994
Taal: Nederlands
Afmeting: 24×30 cm
ISBN: 90-71082-23-7 / 9071082237

Bijzonderheden: het boek “Walter van Oel” is op het voorblad gesigneerd, tevens voorzien van naam en datum vorige eigenaar

Conditie: in zeer nette staat

‘Walter van Oel’
Een schilder schildert nooit alleen, een kunstenaar komt niet zo maar uit de lucht vallen.
Wie in aanraking komt met het werk van Walter van Oel, kan op verschillende
manieren binnengaan in een uitdijende wereld die, zoals zal blijken, lijnen heeft met het dagelijks leven en tegelijk innig verbonden is met een zeer persoonlijke houding ten opzichte van het menselijk bestaan.

Niet op een afgezonderd eiland beweegt hij zich, laat staan dat hij dagelijks
de ivoren toren beklimt.
En toch schildert hij vanuit een strikt, door hemzelf geschapen wereldbeeld dat vele authentieke
trekken vertoont en dat oorspronkelijkheid paart aan gekoesterde kinderlijkheid

Een schilder midden tussen de mensen, als een man van zijn tijd die, waar hij zich ook
bevindt, zijn beelden opslaat als een gretige verzamelaar om ze daarna in de beslotenheid van zijn atelier terug te vinden in zijn schilderijen

Een kunstenaar, in deze late jaren van onze eeuw, draagt een zware last op zijn schouders, de last van de geschiedenis van de beeldende kunst, die door de repeterende breuk van voortdurende veranderingen de gedaante heeft aangenomen van een ingewikkelde doolhof waarin je gemakkelijk de
weg kan kwijt raken en waar vele zijpaden lokken en doodlopen.

Wie zich met talenten in dat gebied waagt, ontdekt dat juist in onze eeuw er enorm veel meer in maatschappelijk en kunstzinnig opzicht is veranderd dan in al de eeuwen daarvoor tesamen.
Wat door ons in de eeuw van het beeld allemaal is waargenomen, gezien is en min of meer onthouden, speelt onbewust mee in de manier van kijken naar de kunst van nu.
Een kant en klaar overzicht van stromingen, scholen en geldende opvattingen is niet meer even zo maar op tafel te leggen.

Een ingewikkeld netwerk van actie en reactie, stroom en tegenstroom, maakt het totale beeld tot een kluwen waar alles met alles te maken heeft en waarin de individuele kunstenaar zijn weg moet zien te vinden.
Het ene schilderij roept het andere op, details verwijzen naar het naaste verleden in de kunst, niemand kan meer ontkomen aan de grote namen van de voorbereiders van de moderne kunst, er wordt achterom gekeken, van Van Gogh tot Mondriaan en die invloedrijke erfenis eist haar tol op.

Een schilder in deze tijd kan zich niet als een onwetende gedragen.
Een beeldend kunstenaar van nu is per definitie betrokken, of misschien gevangen, in de kluwen
van de oude opgeworpen vragen en steeds weer geformuleerde oplossingen.
Er wordt van hem gevraagd dat hij iets maakt, een nieuw beeld dat er nog niet eerder was

Daar is hij kunstenaar voor
In deze laatste jaren van de twintigste eeuw is de dictatuur van de avant-garde echter
voorbij en het lijkt of er een breed open veld voor ons ligt waarin nieuwe sporen getrokken kunnen worden, terwijl de kunstenaar zijn positie opnieuw moet overwegen.
Hij zal moeten kiezen.
Hij kan zich voegen bij de bestaande traditie, hij kan verdwalen in een historisch labyrint, hij
kan proberen zich eraan te onttrekken; hij kan ook wat de gesschiedenis heeft laten liggen openbreken of als een kiezer telkens wat van zijn gading is oppikken.
Deze nieuwe benadering, dit hele proces heeft eerst langzaam duidelijk gemaakt dat de kunst weer haar vrijheid opeist In feite begon die veranderende houding aan het eind van de jaren zeventig zichtbaar te worden, toen het expressieve schilderen terugkeerde in menig atelier, als globale reactie op de beeldarme kunst van Minimal Art, Video-art, Land Art en Performance Art.
De groeiende behoefte aan een sterk persoonlijke schilderkunst die sinds de jaren zestig dood was verklaard, werd op een nieuwe manier bevredigd.
Dat was een verrassing voor vriend en vijand.

@ Walter van Oel